donderdag 25 juli 2024
menu click

Jonge kinderen uitdagen tot gesprek

  • Heb jij kinderen in je kleuterklas of peutergroep die nog weinig zeggen? En wil je weten hoe je die kunt verleiden tot praten?
  • Wist je dat je thuis al pratend met je kind aan zijn taalontwikkeling kunt werken?

Op deze website vind je een praktische aanpak voor je kleuterklas of peutergroep en een praktische handreiking voor ouders thuis, voor de taalontwikkeling van jonge kinderen.

Met informatie, videovoorbeelden en materialen laten we zien hoe je gesprekken uitdagender kunt maken, zowel in de groep als thuis.
De Marnix Academie heeft samen  met professionals uit Utrecht en Zwijndrecht al ontdekkend en lerend een krachtige aanpak ontwikkeld, waarmee je jonge laagtaalvaardige kinderen uitdaagt tot interactie. En goede interactie zorgt voor betere taalontwikkeling! welkom op www.uitdagentotgesprek.nl

Professionals

Interactie met kind

“Met de meeste kinderen in de groep kunnen we mooie gesprekjes voeren. Maar niet met allemaal. Er zijn kinderen die niet veel zeggen.” Herken je dat? Heb jij ook kinderen in je groep die niet veel zeggen?
In de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) werken professionals met jonge laagtaalvaardige kinderen (2-6 jaar). Juist de kinderen die in het Nederlands nog heel weinig taalvaardigheid hebben, kunnen met hulp van de professionals grote stappen maken in hun taalontwikkeling. Op voorwaarde dat ze betrokken worden in goede interactie. Maar wat is goede interactie?

Praktische handreikingen >>>

Ouders

In gesprek met kind

Kinderen leren niet alleen op school.
Thuis ligt de basis voor latere schoolprestaties. Die basis wordt gelegd in de gesprekken die ouders voeren met hun kinderen. Gesprekken aan tafel, bij het naar bed brengen of bij thuiskomst uit school. Maar voeren ouders die gesprekken wel en willen de kinderen altijd? En wat is eigenlijk een leerzaam gesprek? En mag het in de eigen taal? Ken je ouders die hier graag meer over willen horen of bent u zelf die belangstellende ouder? Lees dan verder.

Wil je weten wat ouders kunnen doen? >>>