donderdag 25 juli 2024
menu click

Praten met kinderen over de wereld

Zie je graag dat ouders thuis kwalitatief goede gesprekken voeren met hun kinderen? Zou je graag met ouders willen samenwerken bij het voeren van goede gesprekken?

De Marnix Academie heeft samen met professionals uit Utrecht en Zwijndrecht al ontdekkend en lerend een krachtige aanpak ontwikkeld. Waar ouders thuis met kinderen over praten en hóe ze met kinderen praten, draagt bij aan het welbevinden van kinderen, aan hun ontwikkeling en aan latere schoolprestaties. Wanneer (voor)school en ouders de krachten bundelen, stimuleren we kinderen van twee kanten.

Aanpak: Waarom en hoe?

Ouder in gesprek

 • Wat zijn eigenlijk 'goede gesprekken'?
 • Besteden we wel voldoende aandacht aan gesprekken?
 • Nemen we er voldoende tijd voor?

 

  Een stimulerende thuisomgeving is een van de belangrijkste factoren voor schoolsucces (Snow, Burns & Griffin, 1998). Maar wat verstaan we hier eigenlijk onder?
  Een stimulerende thuisomgeving  is meer dan kinderen veel voorlezen! Allerlei activiteiten en interacties tussen ouders en kinderen zijn belangrijk. Waar het op aankomt is dat er sprake is van een intensieve interactie tussen ouders en kinderen en boeiende gesprekken. Boeiende gesprekken die als vanzelf veel nieuwe woorden met zich meebrengen! Niet alle ouders weten hoe belangrijk het is om veel met hun kinderen te praten.

  Wat is er nu zo belangrijk aan een "gewoon" gesprek? Veel kinderen groeien meertalig op. Thuis wordt de eigen taal gesproken en op de school een andere taal. Dit is geen belemmering voor een stimulerende thuisomgeving (Scheele, Leseman & Mayo, 2010). Het is juist belangrijk dat kinderen hun moedertaal goed leren spreken en in die taal met hun ouders gesprekken voeren over alles wat hen bezig houdt. Waar het hier om draait is de kwaliteit van gesprekken. We moeten kinderen de kans geven om taal en kennis actief te verwerven. Dit geldt voor thuis en ook voor de opvang en (voor)school.

  Ouderbetrokkenheid is van groot belang voor het welzijn en de schoolprestaties van kinderen. Daarom hebben we de elementen ouderbetrokkenheid en stimulerende taalomgeving met elkaar verbonden. Tien tips zetten ouders op het spoor. Wat is het beste moment? Waar praat je over? Wat zijn interessante onderwerpen? En hoe krijg je diepgang?

  Deze tien tips geven ouders ideeën om boeiende gesprekken met hun kinderen te voeren.

  Meer informatie over onze aanpak >>>

  Ouderbijeenkomsten


  Er zijn twee ouderbijeenkomsten ontwikkeld. Wat is de inhoud van deze bijeenkomsten? Hoe kunnen we de ouders bereiken en welke informatie is belangrijk voor hen?

  Meer informatie over onze ouderbijeenkomsten >>>

  Ondersteuning

  Hulp bij uitvoering:
  Je kunt direct zelf aan de slag met de aanpak: bij "Aanpak" staan alle materialen voor je klaar. Wil je het echt in de vingers krijgen? Wil je toch meer uitleg of feedback die precies past bij jouw praktijk?

  Dan kunnen we je ondersteuning op maat bieden. Als je peuters en kleuters gaat uitdagen zoals in de aanpak is beschreven, moet je in sommige routines omschakelen of bestaande routines bewuster en doelgerichter inzetten. Dat betekent oefenen en nog meer oefenen. Met persoonlijke feedback van een expert krijgt oefening een groter effect. Je merkt dat je niet de enige bent die in praktijk tegen problemen aanloopt. Ook met collega’s zoek je naar oplossingen die werken voor jullie groepen en die passen bij jullie werkwijze. Dat kan in teambijeenkomsten waarin jullie praktijk centraal staat en waarmee je zorgt voor een schoolbrede vernieuwing.

  Over onze ondersteuning >>>