donderdag 13 juni 2024
menu click

Twee ouderbijeenkomsten met als thema praten met kinderen over de wereld

Praten met kinderen over de wereld

Er zijn twee ouderbijeenkomsten ontwikkeld voor de ouders van jonge kinderen. Deze ouderbijeenkomsten hebben we in de scholen uitgeprobeerd. Er is goed nagedacht over hoe we de ouders kunnen enthousiasmeren en informeren. We hebben na afloop van elke bijeenkomst de bijeenkomsten met elkaar geëvalueerd en bijgesteld. Deze ouderbijeenkomsten sluiten aan bij de aanpak die voor professionals is ontwikkeld, maar kunnen ook los van die aanpak toegepast worden. Professionals kunnen met de aanpak 'Weinig taal, toch in gesprek' hun eigen vaardigheden oefenen en samen met de aanpak voor ouders het uitdagen van jonge kinderen een impuls geven.
De aanpak is ontwikkeld door de Marnix Academie. De draaiboeken zijn uitwerkingen van ouderbijeenkomsten met de daarbij horende reflecties.

Voorafgaande aan de ouderbijeenkomsten nodigen de professionals de ouders in de groep uit. Het doel hiervan is dat de professionals in hun eigen groep laten zien hoe ze gesprekken voeren met kinderen tijdens spel. Hoe zij speelmaatje kunnen zijn en dan toch mooie gesprekken kunnen voeren, de professionals zijn dan het model voor de ouders. Tijdens deze meedraaimomenten kunnen de professionals de ouders warm maken voor de ouderbijeenkomsten. Professionals kunnen de ouders uitnodigen door gebruik te maken van de uitnodigingsbrief voor ouders.

Ouderbijeenkomst 1

Om Ouderbijeenkomst 1 te organiseren zijn een uitnodigingsbrief en draaiboek ontwikkeld met tips van de groepen uit Utrecht en Zwijndrecht die de ouderbijeenkomsten uitgevoerd hebben. In het draaiboek en de notitiepagina's bij de PowerPoint vind je informatie hoe je deze ouderbijeenkomst kunt voorbereiden en uitvoeren.

Het doel van Ouderbijeenkomst 1 is ouders kennis te laten maken met de 10 tips: praten met kinderen over de wereld. De ouders worden gestimuleerd thuis met één of twee van deze tips aan de slag te gaan. Welke tip spreekt hen het meest aan? Welke tip past nu precies bij hun eigen kind? Welke tip vinden ouders moeilijk om uit te voeren maar vinden ze wel belangrijk?

Powerpoint Ouderbijeenkomst 1 om door te lezen >>>

Powerpoint Ouderbijeenkomst 1 downloaden om uit te voeren >>> 

Ouderbijeenkomst 2

Ouderbijeenkomst 2 heeft als doel met de ouders dieper in te gaan op de betekenis en toepassing van de tien tips. Het is een vervolg op Ouderbijeenkomst  1. Fijn als ouders ook echt geoefend hebben en dat met andere ouders willen delen.
Voor bijeenkomst 2 zijn gesprekskaarten en printaanwijzingen ontwikkeld. Deze gesprekskaarten laten ouders met elkaar nadenken over de betekenis van de tips en hoe je die in de praktijk kunt toepassen. De notitiepagina’s in de PowerPoint en het draaiboek geven informatie hoe deze ouderbijeenkomst voorbereid en uitgevoerd kan worden.
De aanwijzingen voor de groepsleiders helpen je bij de gesprekskaarten met de ouders.

Powerpoint Ouderbijeenkomst 2 om door te lezen >>>

Powerpoint Ouderbijeenkomst 2 downloaden om uit te voeren >>>