donderdag 13 juni 2024
menu click

Even voorstellen

Kernteam:

Deelnemende instellingen

Binnenkring

Aan dit project hebben 24 professionals meegedaan van instellingen in Utrecht en Zwijndrecht.
Utrecht: CBS De Piramide, de voorschool van de Piramide, de Startgroep van de Parkschool, Stichting PCOU en WWO Spelenderwijs Utrecht;
Zwijndrecht: Peuterspeelgroepen van SKZ Dribbel, Doerak en Margrietje, Stichting PCOAZ: CBS Margrietschool en CBS de Kim, Stichting 3 Primair: OBS de Twee Wieken.

Buitenkring

Alles wat dit project heeft opgeleverd is door een buitenkring van leerkrachten en pedagogisch medewerkers in hun eigen praktijk beproefd. Zij hebben kritisch positieve feedback gegeven waarmee de werkwijzen aangescherpt konden worden.
Dank aan de coördinatoren van Spelenderwijs Utrecht en PCOU, professionals van de voor- en vroegschool van CBS de Schakel, professionals van de voorschool van de Boemerang, van CBS de Parkschool en de voorschool van de Mattheüs school

Meewerkende docenten Marnix Academie
  • Patricia van Keulen
  • Annette Bouwman
  • Grace Postma
  • Ada van Dalen

Docenten van de Marnix Academie

Resi Damhuis
Resi Damhuis is lector Interactie en taalbeleid en doet onderzoek naar de kwaliteit van interactie.
Eefje van der Zalm
Eefje van der Zalm werkt als taalspecialist bij het Marnix Onderwijscentrum en is projectleider en docent-onderzoeker bij het project Jonge kinderen uitdagen tot gesprek.
Akke de Blauw
Akke de Blauw doet op de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar ouder-kindinteractie in relatie tot latere taalontwikkeling en heeft ruime ervaring als trainer en ontwikkelaar.