donderdag 13 juni 2024
menu click

Alles over onze workshop

  • Hoe kan ik zelf snel ervaren en zien hoe de aanpak er in de praktijk uitziet?
  • Ik weet al veel over de aanpak en hoe kan ik nu nieuwe collega’s bijpraten?

Blader dan door deze workshop: op je eigen snelheid. Of voer deze workshop echt uit met je collega’s: hij duurt dan ongeveer drie kwartier.
In een opdracht ervaar je welk effect de kwaliteit van interactie op je heeft. Je ziet voorbeelden van interacties die kinderen uitdagen tot praten. En je ontdekt waarom een bepaald type interactie zo belangrijk is voor de taal- en denkontwikkeling van kinderen.     

Hoe is deze workshop ontwikkeld? Door professionals, voor professionals. Samen met de professionals uit Utrecht hebben we een workshop ontwikkeld waarmee scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven ervaren en zien hoe de aanpak er in de praktijk uit ziet.
De workshop hebben we daarna aangeboden aan een resonansgroep van twaalf vertegenwoordigers van voor- en vroegscholen van PCOU, Portes en Cumulus. Zij hebben ons veel input gegeven. Zij hebben heel enthousiast mee gedacht en zijn onze aanpak gaan uitproberen in hun praktijk. Dat leidde tot kritische positieve feedback. Fijn dat het veld bereid is als een soort leerwerkgemeenschap mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. We hebben de uitkomsten meegenomen in het verfijnen van onze producten.
De professionals uit  Zwijndrecht hebben tenslotte, als ervaringsdeskundigen, de workshop bekeken en definitief gemaakt.